Gratis verzending vanaf €65
We verzenden op ma - wo & vr
Unieke thee & premium kwaliteit

Privacy Policy

Privacyverklaring 
Bij Café Couture staat uw tevredenheid voorop en het beschermen van uw privésfeer maakt een belangrijk deel uit van onze taak. Met deze verklaring stemt u ermee in dat Café Couture uw hieronder vermelde persoonsgebonden gegevens voor de hier genoemde doeleinden mag verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze goedkeuring kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen. Toestemming voor gegevensopslag en mogelijkheid van herroeping Door uw persoonlijke gegevens in te voeren en deze privacyverklaring te accepteren geeft u aan dat u instemt met het opslaan van uw gegevens. U hebt de mogelijkheid de inhoud van uw toestemming te allen tijde op te roepen. U hebt verder het recht kosteloos informatie te ontvangen over de gegevens die over u persoonlijk zijn opgeslagen. Neem in dit geval contact met ons op via het e-mailadres: [email protected]. U hebt het recht uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens te allen tijde met toekomstige werking te herroepen. Neem in dit geval contact met ons op via het e-mailadres: [email protected]


Welke persoonsgegevens verzamelen wij over u en waarvoor gebruiken wij deze gegevens? 
Informatie die wij van u krijgen, helpt ons de internetpresentatie van Café Couture voortdurend te verbeteren, u informatie op maat uit de wereld van Café Couture te doen toekomen en uw aankopen in de online shop van Café Couture individueel vorm te geven. Wij gebruiken uw gegevens met name om:

 • bestellingen, de levering van goederen en het verlenen van diensten af te handelen
 • de betaling (bij koop op rekening ook voor de vereiste controles) af te handelen
 • met u over bestellingen, producten, diensten, marketingaanbiedingen en andere informatie van Café Couture te communiceren
 • onze gegevensrecords en klantenaccounts te actualiseren en te onderhouden
 • u een product aan te bevelen
 • onze internetpresentatie technisch te verbeteren
 • onze internetpresentatie tegen misbruik te beschermen
 • het derden mogelijk te maken in opdracht logistieke, technische en andere diensten te verlenen 

  Wij verzamelen de volgende informatie: 
  Informatie die u ons geeft: alle informatie die u op onze website invoert of anderszins aan ons overdraagt, wordt door ons verzameld en opgeslagen. U kunt beslissen ons bepaalde informatie niet te geven, hetgeen er echter toe kan leiden dat u van bepaald aanbod geen gebruik kunt maken. U geeft met name gegevens aan ons door als u:
 • een bestelling invoert en verzendt
 • zich voor de nieuwsbrief aanmeldt
 • een artikel adviseert
 • zich aanmeldt voor informatie via e-mail over de beschikbaarheid van artikelen
 • meedoet aan een prijsvraag
 • een vragenlijst invult
 • meebiedt bij een veiling
 • per telefoon, e-mail, fax of brief met ons communiceert
 • een product zoekt
 • gegevens invoert in uw klantenaccount 
  De informatie die u ons hierbij kunt geven, is uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw creditcardinformatie, een afleveradres met namen en e-mailadressen van andere personen en aan ons gezonden e-mails, faxen, brieven.


  Automatische informatie: 
  Zodra u onze site bezoekt, slaan wij bepaalde informatie op. Wij gebruiken daarvoor onder andere zogeheten 'cookies' en JavaScript en wij krijgen informatie van uw webbrowser. Wij verzamelen deze informatie om onze internetpresentatie gemakkelijker te bedienen te maken en om individuele aanbiedingen aan u te kunnen doen. De informatie die wij hierbij verzamelen en analyseren, zijn het browsertype en de browserversie die u gebruikt, het door u gebruikte besturingssysteem/-platform, de pagina van waaruit u op onze pagina bent terechtgekomen, informatie over zoekresultaten en links vanaf andere pagina's, inclusief betaalde diensten (bijv. 'sponsored links' van Google), de volgorde van de pagina's van onze internetpresentatie die u opzoekt, inclusief datum en tijd, de cookienummers van de producten die u bekeken of waarnaar u gezocht hebt, hoe lang het duurt tot een website is opgebouwd, het foutieve downloaden van een website, informatie over interactie tussen de pagina's (bijv. scrollen, klikken, mouse-overs) en over het verlaten van de pagina, ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, login-sessies en uw bestelhistorie. Wij combineren dergelijke informatie met informatie van andere klanten en gebruiken de informatie in niet persoonlijke identificeerbare vorm voor productaanbevelingen.


  Cookies: 
  Cookies zijn alfanumerieke identificatiemiddelen die wij met onze webbrowser op de vaste schijf van uw computer plaatsen. Hierdoor kunnen wij uw browser herkennen en functies zoals "gezien" en het opslaan van uw winkelwagentje voor u mogelijk maken. U kunt in uw browser het accepteren van cookies beperken of uitschakelen; u kunt hierover meer lezen in het Helpmenu van uw browser. In dit geval kunt u echter onze winkelwagenfunctie niet meer gebruiken en daarom adviseren wij u cookies van Café Couture te accepteren.
  Informatie uit andere bronnen: Als u iets in de online shop van Café Couture bestelt, vullen wij uw klantenaccount aan met gegevens uit andere bronnen om misbruik, met name bedrog, te voorkomen en u aankoop op rekening te kunnen aanbieden. Wij behouden ons met name het recht voor om bij derden zoals postorderbedrijven en kredietinformatieverstrekkers informatie over uw betalingsgedrag en rekeningen te vragen. Bovendien ontvangen wij informatie over uw bestel- en afleveradres van onze pakketbezorgers en andere transportondernemingen. 


  Geeft Café Couture de verzamelde informatie door aan derden? 
  Onze klantgegevens beschermen en ze met name niet voor commerciële doeleinden aan derden doorgeven maakt deel uit van de filosofie van Café Couture. Om u toch onze diensten aan te kunnen bieden, geven wij gegevens in de volgende omvang aan derden door. 


  Dienstverleners: 
  Wij geven andere ondernemingen en individuele personen opdracht voor het verrichten van taken voor ons, bijv. pakketbezorging, het verzenden van brieven of e-mails, het bijhouden van onze klantenlijsten, het analyseren van onze databases, reclamemaatregelen, het afhandelen van betalingen (creditcard, automatische incasso en aankoop op rekening) en klantenservice. Deze dienstverleners hebben altijd toegang tot persoonlijke klanteninformatie, beperkt tot de gegevens die nodig zijn om hun taken te kunnen verrichten. Zij hebben zich er contractueel toe verbonden deze gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn zij verplicht de informatie conform deze privacyverklaring en de Duitse wetgeving op de privacy te behandelen.


  Officiële instanties: 
  Wij maken informatie over klantenaccounts en persoonlijke gegevens over klanten bekend als wij daartoe bij wet verplicht worden. 
  Hoe veilig is de informatie over mij? 
  Wij beschermen persoonsgegevens overeenkomstig de meest recente stand van de techniek: de 'Secure Socket Layer' (SSL)-overdracht werkt met een 128-bits codering. De met behulp van SSL gecodeerde informatie over uw bestelling, naam, adres, evt. creditcard- of bankgegevens etc. kan niet door derden worden gelezen. Bovendien voorkomen wij door de gegevens op te slaan op een computer die niet op internet is aangesloten dat onbevoegde derden toegang hebben tot persoonlijke gegevens. Voor u is het belangrijk dat u zich beschermt tegen toegang door onbevoegden tot uw wachtwoord en uw computer als u uw computer met anderen deelt. 
  Kan ik het doorgeven van informatie voorkomen? 
  In principe kunt u altijd beslissen welke informatie u ons ter beschikking stelt. Als u de automatische informatie niet wilt verstrekken, kunt u daarover meer lezen in het Helpmenu van uw browser. Het kan dan echter gebeuren dat u bepaalde functies, zoals de online shop niet meer kunt gebruiken. Als u zich wilt afmelden van de nieuwsbrief van Café Couture, kan dit door te klikken op de desbetreffende link in de nieuwsbrief of via e-mail. 
  Bestaat er een aansprakelijkheidsverplichting van mijn kant voor mijn informatie? 
  Bij het gebruik van diensten waarbij u zelfstandig en bewust informatie genereert en deze openbaar maakt, zoals bijv. bij de "Tell a Friend-functie" of bij het verzenden van e-cards, bent u volledig verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het verzenden van inhoud waardoor de wet wordt geschonden of het verzenden aan ontvangers die niet met ontvangst hebben ingestemd, is niet toegestaan. U verklaart zich bereid om, voor zover er vorderingen tegen Café Couture worden ingediend vanwege dergelijke verzending, Café Couture te vrijwaren van alle schade die hierdoor ontstaat. 
  Mogen kinderen de online shop van Café Couture gebruiken? 
  De online shop van Café Couture biedt geen producten aan die door minderjarigen gekocht kunnen worden. Ook onze producten voor kinderen kunnen alleen door volwassenen gekocht worden. Wie nog geen 18 is, mag de online shop van Café Couture alleen maar samen met een ouder of voogd gebruiken. 
  Welke bepalingen gelden er voor recensies door klanten? 
  De recensie door een klant bevat naast de eigenlijke mening over het product ook de gebruikersnaam, en kan zowel online als offline openbaar gemaakt worden. Het kan niet worden uitgesloten dat de gebruikersnaam daarom in zoekdiensten te zien is. Verdere persoonlijke gegevens die in het kader van het aangeven van een klantenoordeel aan Café Couture worden doorgegeven, dienen alleen voor het verifiëren van de gebruiker en worden niet verder verwerkt, noch doorgegeven. De gebruiker stemt in met doorgifte aan de onderneming die het portaal voor klantenrecensies voor Café Couture verzorgt. Café Couture stelt zeker dat de gegevens daar met dezelfde zorgvuldigheid worden behandeld als bij Café Couture zelf; met name worden de gegevens daar niet verder bewerkt en niet doorgegeven. Op het moment dat een recensie bij ons wordt gewist, worden de bovenbedoelde gegevens ook gewist. 
  Natuurlijk heeft de gebruiker te allen tijde het recht de toestemming voor het opslaan en gebruik van de gegevens in te trekken; dit is gratis voor de gebruiker en kan worden doorgegeven via het servicenummer van de klantenservice voor de online shop, +31 (0)6 38 10 52 63 of per e-mail aan [email protected]. 
  Contact 
  Email: [email protected]
  Telefon: +31 (0)6 38 10 52 63